wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Dwie ważne daty !!! Koniecznie przeczytaj.

Dwie ważne daty !!! Koniecznie przeczytaj.

Znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług nakłada na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pomocą kas fiskalnych dwa ważne obowiązki:

1. Konieczność podpisania do 31.05.2019 przez pracowników ewidencjonujących sprzedaż u podatnika specjalnych oświadczeń

2. Obowiązkowa zmiana do dnia 31.07.2019 tabeli stawek podatku od towarów i usług zaprogramowanych w kasach i drukarkach fiskalnych.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Oświadczenie

Pobierz druk oświadczenia
Poniżej zamieszczamy przykładową treść wymaganego oświadczenia.
 

====================================================================================================

Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się

z informacją o zasadach ewidencji

 

Dane podatnika:

NIP podatnika:______________________________________________

Nazwa2)/Nazwisko i pierwsze imię3): _______________________________

Dane osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu

kasy rejestrującej:

Nazwisko i pierwsze imię: ________________________________________

Numer PESEL: ____________________________________  __________

Treść oświadczenia:

Oświadczam, że podatnik zapoznał mnie z zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego oraz ze skutkami nieprzestrzegania tych zasad, objętymi informacją o zasadach ewidencji. Oświadczam, że znam obowiązki wskazane w informacji o zasadach ewidencji. Wiem, że za dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydanie paragonu fiskalnego (faktury), w tym wydanie z kasy rejestrującej dokumentu innego niż paragon fiskalny (faktura), mogę zostać ukarany/a karą grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

Data i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis składającego:

Data : _______________________________________ 

Miejsce: ________________________________________________

Imię i nazwisko: _____________________________________

Czytelny podpis: _________________________________________
 

======================================================================================================
 

A. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego:

 

1. Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także rolnikowi ryczałtowemu (w tym również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej.

2. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania.

3. Paragon fiskalny jest wydawany kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.).

4. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania.

5. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę przelewem lub tytułem wpłaty na rachunek, wystawia i wydaje paragon fiskalny niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku bankowym (lub rachunku w SKOK), nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca podatnik dokonał sprzedaży, paragon fiskalny za otrzymaną zaliczkę wystawia najpóźniej z chwilą dokonania tej sprzedaży.

6. Paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis „PARAGON FISKALNY”, dane sprzedawcy i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej.

7. Dokument, który nie zawiera danych wymienionych w pkt 6, nie jest paragonem fiskalnym.

 

B. Skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego:

 

1. Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4i § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.)).

2. Niezaewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej powoduje zaniżanie wysokości sprzedaży podatnika, która powinna być opodatkowana.

3. Wystawienie i wydanie z kasy rejestrującej innego dokumentu niż paragon fiskalny (faktura) oznacza, że sprzedaż nie została zaewidencjonowana i nie wydano paragonu fiskalnego (faktury).  


Pobierz druk oświadczenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Nowa matryca stawek VAT

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla WSZYSTKICH urządzeń fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

  • Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  • Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  • Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  • Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  • Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,
  • Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Dla kas fiskalizowanych przed 1 maja 2019 r. zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę stawek VAT.

 
 

 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl