» KASY FISKALNE ONLINE CORAZ BLIŻEJ

Statystyka

 • Ilość produktów: 50
 • Ilość kategorii: 20
 • Ilość promocji: 0
 • Sklep odwiedziło: 137995 klientów

Producenci

KASY FISKALNE ONLINE CORAZ BLIŻEJ

Kasy fiskalne online coraz bliżej !!!
Początkowo wydawało się, że Ministerstwo Finansów nie zrealizuje swojego pomysłu.
Obecnie wszystko wskazuje na to, że proces wprowadzania nowych typów kas jest nieodwołalny.

 

Kasy online będą wprowadzane w etapach

Pierwotnie obowiązek stosowania kas fiskalnych online miał dotyczyć wszystkich przedsiębiorców i obowiązywać od stycznia 2018 roku. Jednak Ministerstwo Finansów zmieniło podejście do tego tematu i postanowiło rozłożyć obowiązek stosowania kas fiskalnych online w czasie, ponieważ ich wdrożenie wymaga przyjęcia nowego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jest to niezbędne, abyby producenci byli w stanie przygotować zgodne z wymogami modele kas fiskalnych, a przedsiębiorcy mieli możliwość ich zakupu. Obecnie projekt tego rozporządzenia jest znany i producenci już projektują nowe modele kas aby zdążyć z produkcją na koniec tego roku. Zgodnie z projektem ustawy VAT w okresie od stycznia 2019 roku do stycznia 2020 roku obowiązkiem stosowania kas online będą obejmowane niektóre branże:
 • gastronomia
 • usługi hotelarskie
 • sprzedaż paliw
 • usługi kosmetyczne
 • usługi fryzjerskie
 • usługi motoryzacyjne
 • usługi wulkanizacyjne
 • usługi fitness
 • usługi prawnicze
 • usługi medyczne
 • usługi remontowo budowlane

Są to zdaniem Ministerstwa gałęzie, w których wykrywano najwięcej nieprawidłowości w trakcie kontroli.


Wymiana kas na kasy fiskalne online (ulga tylko na kasy online)

Koszt wymiany kas fiskalnych będzie poniekąd refundowany. Zgodnie z zapowiedziami wartość ulgi na zakup kasy fiskalnej będzie wynosił maksymalnie 90% wartości netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Bardzo ważne jest to, że nowi podatnicy będą mogli zainstalować także kasy starego typu tj. kasy dwu-rolkowe lub kasy z tzw. elektroniczną kopią paragonu. Jednak nie otrzymają na nie ulgi. Wydaje się, że będzie to zachęta do zakupu nowych kas przez podatników innych branż nie zobligowanych do stosowania kas online. Natomiast podatnicy, którzy mają już zainstalowane kasy starego typu i będą zobowiązani do zainstalowania nowych kas nie będą musieli zwracać otrzymanej ulgi.

Centralne Repozytorium Kas

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT przedsiębiorcy będą zobligowani do zapewnienia połączenia kasy fiskalnej z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci teleinformatycznej umożliwiającej przesyłanie informacji między kasą a rejestrem. Co ważne, system ten będzie odbierał i gromadził informacje z kas fiskalnych online w celach analitycznych i kontrolnych. W związku z wdrożeniem nowego systemu kas zmienią się również obowiązki podatników w tym zakresie. Planuje się:
 • zniesienie obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego; jak wynika z założeń, kasy fiskalne online będą łączyły się z Centralnym Repozytorium Kas, dzięki czemu fiskalizacja i tym samym zgłoszenie kasy do naczelnika urzędu skarbowego będą dokonywały się automatycznie;
 • że gdy z przyczyn niezależnych od podatnika w sposób trwały nie będzie możliwe zapewnienie połączenia kasy poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas umożliwiającego przekazywanie informacji w sposób ciągły, podatnik byłby zobowiązany do uzyskania zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie tych informacji w odstępach czasowych;
 • że gdy z przyczyn niezależnych od podatnika przejściowo nie będzie możliwe zapewnienie połączenia kasy poprzez sieć teleinformatyczną z Centralnym Repozytorium Kas, podatnik byłby zobowiązany do zapewnienia tego połączenia niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn, jednocześnie byłby zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy;

Informacje przechowywane w kasie

W kasach online oprócz zapisów dotyczących obrotu będą zapisywane informacje o wykonanych przeglądach kas oraz innych zdarzeniach serwisowych.

Dzierżawa oraz leasing kas

Projekt ustawy o podatku VAT dopuszcza stosowanie przez podatników do prowadzenia ewidencji kas rejestrujących, które są nabyte lub używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że na dzień fiskalizacji kasy te są objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Zwrot ulgi za kasę

Zgodnie z nowelizacją ustawy ma nastąpić wydłużenie okresu z 3 do 4 lat, do zwrotu przez podatników odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.
Zwrot otrzymanej ulgi będzie trzeba dokonać w przypadku:
 • zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej
 • niepoddania kas rejestrujących w obowiązujących terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis
 • naruszenia warunków związanych ze skorzystaniem z ulgi na zakup kasy.

 
 
Przejdź do strony głównej